Biopuhastid

Paigaldame biopuhasteid SBR ECO annuspuhasteid. Annuspuhasti SBR ECO on automatiseeritud. Lisaks on puhastusprotsessiga tagatud suurem paindlikkus reovee koormuste kõikumiste suhtes, võrreldes näiteks tavalise aktiivmudapuhasti või biokilepuhastiga, mistõttu sobib annuspuhasti hästi suvilates ja ebaühtlase tarbimisega elamistes. 

Septikud

Septik on valmistatud kõrge tihedusega vastupidavast polüetüleenist (HDPE). Puhasti on monoliitne- lekkekindel. CE– märgis vastab EN 12566-1 standarditele

Mahutid

Paigaldame erineva suurusega klaasplatist valmistatud mahuteid.